Legger ned 105 barnehageplasser

27 ansatte og 105 barn rammes dersom kommunen ikke øker tilskuddet til Hjemmenes Vel Familiebarnehager. Styret er innstilt på å legge ned.