Politiet stoppet løperjente (94)

Sigrid Krohn de Lange (94) (bildet) hadde ikke rømt fra verken sykehjem eller noe annet hjem - hun bare løp litt ned Kalfarveien, som hun pleier. Men politiet ble varslet - det kunne vel ikke være riktig at en så gammel dame løp omkring på denne måten