Dropper potet-imaget

Samfunnsviterne er lei av å bli oppfattet som poteter i arbeidslivet. Bedre markedsføring skal sikre flere relevant jobb etter endt studium.