Avinor frykter flyforsinkelser i sommer

Det kan bli forsinkelser i flytrafikken til sommeren. Avinor har nemlig for få flygeledere.