Gaddafis leketøy kan bli verdens første hydrogenyacht

– Båten ligger i havnen. Teknologien er tilgjengelig. Her kan Bergen bli først i verden, sier Vegard Frihammer i Greenstat AS.

GRØNT SKIFTE: «Hydrogen Viking» ved Nøstet i Bergen. Bjørn Erik Larsen

Før het den M/Y «Che Guevara» og var leketøyet til Libyas avdøde eksdiktator Muammar al-Gaddafi. Nå heter båten «Hydrogen Viking» og er klargjort for å ta imot installasjoner som skal åpne dører inn i fremtiden.

Grønt skifte på sjøen

– Norge ligger langt fremme i utviklingen av hydrogendrevne farkoster til sjøs, men foreløpig har man ikke klart å få frem en testbåt av en viss størrelse. Dette kappløpet skal vi vinne, sier Frihammer.

«Hydrogen Viking» tar mål av seg til å bli en testplattform for det som skal komme av hurtigbåter, fiskebåter, fritidsbåter, cruiseskip, ferger osv. – drevet frem av en kombinasjon av hydrogen og batteri.

STYREHUSET: «Hydrogen Viking» skal kunne få en toppfart på 35 knop. Bjørn Erik Larsen

Tenker stort

– Vi registrerer at finansmiljø, teknologibedrifter og utdanningssteder nå går sammen for å tenke nytt og skape produkter som skal kunne konkurrere på verdensmarkedet. Vi tenker også stort og vil være med å sette Bergen på kartet, sier Frihammer.

Utvikling av hydrogenferger er på tegnebrettet i Norge. «Ole Bull», fergen som går mellom Osterøy og Bergen, skal bli testlab for maritime nullutslippsløsninger.

UT MED DIESEL: De gamle dieselmotorene er ute. Nå skal båten drives av hydrogen som kun har vann som eneste utslipp. Bjørn Erik Larsen

Fergerevolusjon

Statens vegvesen utlyste i juli en utviklingskontrakt der rederier og teknologimiljøer utfordres til å lage en delvis hydrogendrevet ferge.

Kontrakten blir viktig for det grønne skiftet i maritim sektor. Første ferge med brenselcelle, drevet av hydrogen og supplert med batterier, skal etter planen tas i bruk i løpet av 2021.

Batteri alene har vært i bruk på fergen «Ampere» som trafikkerer sambandet Lavik-Oppedal i Sognefjorden. For å kunne operere ferger og andre fartøyer over lengre strekninger har nullutslippsløsning med hydrogen kommet stadig mer i vinden.

– Vi ønsker å være pådrivere for teknologien som er kommersielt tilgjengelig, men som trenger tilpasninger i forhold til fartøystørrelser, sier Frihammer.

MODERNE SKOLESKIP: Yachten skal få et konferanserom med plass til 30 personer. Bjørn Erik Larsen

Klar for byggefase

Motorrommet i «Hydrogen Viking» er klargjort for nye installasjoner. De forurensende dieselmotoren er tatt ut, og man er klare til å installere to elektromotorer hver på 1,5 megawatt.

Alt i alt vil det koste mellom 40 og 60 millioner kroner å få båten operativ. Med en slik investering vil yachten kunne oppnå en toppfart på 35 knop.

– Et batteri som vil veie cirka fem tonn bidrar til å akselerere fartøyet opp i en maksfart på 35 knop. Brenselceller og hydrogen gir fartøyet rekkevidden tunge batterier ikke klarer. I cruisehastighet på 20 knop vil man få en rekkevidde på rundt 100 kilometer, sier Frihammer.

Moderne skoleskip

Lugarer og stue er revet med tanke på klargjøring til å bygge konferanserom til bruk for publikum, byens studenter og forskermiljø. Planen er at båten, ved siden av å være utviklingsplattform, skal bli et moderne skoleskip.

75 prosent av finansieringen er på plass. Hordaland fylkeskommune er blant dem som har skutt inn prosjektmidler.

– Innovasjon Norge har gitt oss tilsagn om halve finansieringen i byggefasen vi har foran oss, men deres deltakelse avhenger av fullfinansiering, sier Frihammer.

NY TID: Det gamle navnet og tegningen av «Che Guevara» i baugen er sladdet. Bjørn Erik Larsen

Gaddafi-yachten på Dokken

Det var høsten 2016 at Bergens Tidende først omtalte luksusyachten som tidligere tilhørte Libyas avdøde eksdiktator Muammar al-Gaddafi.

Ifølge nettstedet Dockwalk, et nettsted for kapteiner og sjøfolk, gikk M/Y «Che Guevara» på et rev utenfor Egypt i 2009. Båten fikk så store skader at den ble regnet som totalvrak. Dockwalks kilde hevdet at luksuscruiseren, en Sunseeker Predator 95, hadde en nypris på cirka 40 millioner.

GADDAFI-LUKSUS: Slik så luksusyachten M/Y «Che Guevara» ut før den gikk på et rev utenfor Egypt.