- Et arbeidsuhell

Finanskomiteen vil nekte homofile organisasjoner å informere skoleelever i Bergen. Henning Warloe kaller vedtaket et arbeidsuhell.