• Postveien gjennom Åsane er godt bevart. FOTO: Helge Sunde

Postveien nordfra til Bergen

Vårt siste turtips loser deg langs det best bevarte partiet av de gamle post- og byveiene, fra Åsane til Melingen.