Tar kvinnene mer på alvor

Indremisjonsforbundets hovedstyre kaller nå inn to kvinner til hvert styremøte. Det kan tolkes som et signal om vilje til å ta kvinnene mer på alvor.