Justerte elv for å redde sau

I to døgn kjempet en sau og to lam for livet i elven. Til slutt grep BKK inn og justerte vannstanden.