- Skulle vært varslet

Bergen kommune innrømmer at flere av naboene til Årstad brannstasjon ikke ble varslet før kommunen begynte å gjerde inn parkområdet.