Har ikke råd å rive asbestbygg

Preklinisk på Årstadvollen har vært tomt og avstengt i fire år, men «spøkelseshuset» vil bli stående på ubestemt tid. Det er for dyrt å rive.