Seks skadd i ulykke

Seks personer, blant dem tre barn, er skadet etter en front mot front ulykke i Arnavegen ved Bjørkhaugtunnelen onsdag ettermiddag.