Gratispassasjer i lobbyen

Nabofylka står på for Bergensbanen og den indre stamvegen på Vestlandet, men Hordaland vil ikkje betala.