Her brøt de seg inn

I reneste B-gjeng-stil brøt tyvene seg inn i HF-bygget på Nygårdshøyden.