Forbud mot vanning

Penværet gir overbelastning i ledningsnettet i Fjell kommune.