Planer for veinettet i Åsane

Statens vegvesen la frem flere av planene som har vært diskutert og skal diskuteres om veinettet i Åsane.