Skogbrann på Fitjar

Tre mål med krattskog ble svidd av før brannvesenet klarte å slukke brannen.