Seig kamp mot oljen

De to brannmennene fra Voss har en tung og seig jobb med å rydde fjæren og steinkaiene for oljesøl. Strandvaskingen vil pågå helt til påske.