Godtar ikke diktat

Byrådsleder Monica Mæland nekter å gi seg i kampen mot piggdekkavgiften. Byrådets klage vil trolig forsinke innføringen av avgiften i vinter.