Tortur-anmeldelse henlagt

Statsadvokaten har henlagt tortur-anmeldelsen av Aker Kværners aktivitet på Guantanamo-basen.