Seks tyskere reddet fra holme

Redningsaksjon i Bremanger.