Får fjerna vrakdelar

I 1942 styrta dette flyet på Kvitanosi. No skal vrakdelane fjernast.