Antatt skyldig

Politiet har beklaget sin elendige etterforskning overfor Trine Frantzens familie. Kanskje fortjener også han som ble pekt ut som drapsmann en unnskyldning.