Tvingar 70-åring frå garden

Staten tek tunet til Ola E. Hjelmesæt når rullebana på Sandane Lufthamn skal forlengast, men nektar å betale det flyttinga kostar. Avinor meiner bonden burde flytta til ein billegare stad.