Gressbrann på holme

Egdholmen utenfor Hjellestad sto i flammer.