Kamp til døren om de aller siste hyblene

Minst 2000 studenter uten tak over hodet kjemper om de aller siste hyblene i Bergen.