Bondeliv skal sinke demens

Demente som prøver gardsliv nokre timar i veka kan utsetje institusjonslivet med inntil eitt år. No kjem tilbodet i Bergen.