Enøyde banditter i fleng

Hvert minutt kjører en bil motorveien i Åsane med manglende lys.