Foredrag i Åsane Historielag

Onsdag 27. februar kl. 1830 i Åsatun, kjelleren: Foredrag om "Qvinder, Qvindfolch og Qvindemennischer i Nordhordland på 1600-og 1700-talet" ved professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde. Lett servering. Arrangementet er gratis og åpent for alle.