Rykket ut til bilbrann

Ledningene til stereoanlegget kortsluttet.