Anmelder utslipp

Statens forurensningstilsyn politianmelder Eras Metal for et ulovlig utslipp av 15 tonn blyholdig slurry i Høyangerfjorden i fjor.