Ap vil ha elevombud

Aps alternativ er et ombud på full tid som skal se til at elevenes rett blir ivaretatt.