Får ikke bygge trygg vei

Innbyggerne i Jordalen i Voss kommune får ikke bygge ny vei i rasfarlig område. Grunnen er at Nærøyfjorden er vernet og står på FNs verdensarvliste.