Lei drapssiktedes unnskyldninger

Politiinspektør Tore Salvesen er oppgitt og lei forklaringene de fire siktede i Dung-saken har kommet med for å ikke stille i avhør.