Leste på nettet at arbeidsplassen var nedlagt

Mange ansatte ved Sandviken fikk ikke vite at arbeidsplassen deres skulle nedlegges før de leste det i nettavisene.