• UTFORKJØRING: Det ble ingen alvorlige personskader i ulykken. Foto: 2211-tipser

Utforkjøring i Ulvik

Politiet har mistanke om høy fart og promille.