Kjemper for Dagskolen

Opplæringsdirektøren vil samle all opplæring etter endt soning i Åsane.