Samler seg om Haukeland

Alle Vestlandets sykehussjefer med unntak av ledelsen for Helse Stavanger, vil samle all hjernekirurgi på Haukeland.