Ingen nye byråder

Slik blir den nye byrådskabalen.