- Feil og mangler også i ny sak

Advokat Jostein Alvheim reagerer på politiets fremgangsmåte i en ny menneskehandelsak.