– Hårreisende fredningsforslag

Beboere på Skansen er sterkt kritiske til Riksantikvarens forslag om å frede dybden på Skansedammen.