Forseinka på fleire kortbaneflyplassar

Avinor greier ikkje å halde tidsfristen for sikringsarbeidet som skal utførast på kortbanenettet. No må det søkjast dispensasjon for å kunne drive fleire av flyplassane.