Ap faller kraftig

Se hvordan Stortinget vil se ut med de siste tallene.