Hva vil de gjøre for Vestlandet?

Vi har spurt stortingskandidatene fra Hordaland om hvilke saker de brenner for her vest.