Bråkmakere i nabolaget

Borettslaget har lenge hatt problemer med en ungdomsgjeng som herjer utenfor.