- Naivt å stole på staten

Fylkets transportanalyse slår fast at det trengs 37 milliarder kroner til nye veier og bane i bergensregionen. Ikke en krone for mye, mente de fleste i bystyret i går. Vel å merke dersom Staten tar størsteparten av regningen.