Somler mer med byggesaker

Trass lovnader om smidigere byråkrati, økte behandlingstiden for byggesaker i fjor.