Ønsker seg jobben tilbake

Marianne Bergvall hevder at hun mistet lærerjobben, fordi hun er en varsler. Arbeidsgiveren svarer at hun var årsak til flere konflikter. I dag starter rettssaken i Bergen tingrett.

  • Kjersti Mjør
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

I mai 2007 ble Marianne Bergvall oppsagt som lærer ved Laksevåg videregående skole.

— At jeg er en varsler, er det ingen tvil om, sier Marianne Bergvall.

Hun mener at det egentlige motivet for oppsigelsen er gjengjeldelse, fordi hun minst seks ganger har meldt fra om kritikkverdige forhold. De to første gjaldt faglige forhold, de fire neste behandlingen hun mener seg utsatt for som følge av varslingen.

— Oppsigelsen var en eskalering av konflikten jeg har hatt med arbeidsgiver siden 2002. Det er åpenbart at de ville bli kvitt meg.

Nå krever 49-åringen at oppsigelsen blir kjent ugyldig. Mandag begynner rettssaken mot Hordaland fylkeskommune. Bergvall vil ha lærerjobben tilbake.

Følte seg utstøtt i kollegiet

Da Bergvall begynte som medielærer på Årstad videregående skole i 2002, klaget elever til henne over manglende undervisning, og ba henne ta dette opp med ledelsen. I tillegg mente Bergvall at skolen ikke fulgte læreplanen.

Hun meldte først fra til skoleledelsen. Senere varslet hun også Utdanningsdirektøren i Hordaland. Bergvall sier at dette er grunnen til at hun kom på kant med noen av kollegene.

— Det var total utstøting. De nektet å ha noe med meg å gjøre, hevder hun.

Bergvall sier at ledelsen avbrøt flere forsøk på konfliktløsning. Våren 2005 følte hun seg utslitt, og ble sykmeldt. Men Bergvall ga beskjed om at hun ønsket å delta på en konfliktløsning, som fylket satte i gang. Senere fikk hun vite at prosessen var i gang - uten henne.

— Fylket satte meg utenfor, da jeg trodde de skulle hjelpe. Jeg følte at det var grovt uetisk. Da varslet jeg Arbeidstilsynet.

Chatteproblemer

I november 2005 ble Bergvall tilbudt en stilling på Bergen Handelsgymnasium (BHG) fra høsten 2006. Hun aksepterte med glede, og mottok tilsettingsbrevet samme dag. Avtalen var at hun skulle fratre stillingen på Årstad i januar. Samme måned oppdaget Bergvall at den nye jobben ikke fantest likevel.

De tillitsvalgte protesterte, og Bergvall fikk fortsette på Årstad. Men hun mente seg utsatt for et urettmessig forsøk på utstøting. Derfor meldte hun fra til Kontrollutvalget i fylket

I mai ble partene enige om at hun skulle overflyttes til Laksevåg høsten 2006. Til å begynne med gikk det fint. Bergvall følte seg godt mottatt. Men i klassen ble det problemer, fordi noen elever stadig brøt ordensreglene, og brukte Pc-en til spilling og chatting. Selv praktiserte hun nulltoleranse.

— Hver eneste dag måtte jeg «ta noen» som tullet seg på PC-en.

Noen av elevene klaget gjentatte ganger til ledelsen. Bergvall sier at hun ikke ble konfrontert med klagene.

Arbeidstilsynet, som var blitt koblet inn i saken, skriver i sin rapport fra juli 2007 at det var manglende vilje hos skoleledelsen til å følge opp elevklagene, og håndtere konflikten etter reglementet.

I rapporten heter det også: «Arbeidstilsynet oppfatter (...) utenomfaglig PC-bruk som en vesentlig årsak til konflikter med elevene, og som følge av dette også med ledelsen».

- Bazooka mot kroppen

30. januar, 2007, banket det på døren til klasserommet, der Bergvall underviste. Rektor ba henne bli med på kontoret. Uten forvarsel og begrunnelse fikk hun beskjed om at hun ble tatt ut av undervisningen, og måtte forlate skolen straks.

— Det var en sjokkopplevelse. Som å få en bazooka mot kroppen. Du tror at hjertet skal stoppe hvert øyeblikk.

Da klassen fikk vite at læreren ikke kom tilbake, gikk en av tillitselevene til rektor og spurte hva som hadde skjedd.

Ifølge tilsynsrapporten skal rektor ha bedt eleven om å gå tilbake til klassen, og holde en avstemning: Vil de ha Bergvall tilbake eller ikke? Var klassen enstemmig, kunne Bergvall komme tilbake.

«Noen elever nølte. Derfor førte ikke dette til endring i rektors beslutning», skriver Arbeidstilsynet.

Bergvall ble sykmeldt.

— Å bli fratatt alle arbeidsoppgaver uten varsel eller forklaring, er det verste en ansatt kan oppleve, sier Bergvall.

Mens både Utdanningsforbundet og Arbeidstilsynet mener at dette er en ulovlig suspensjon, sier skoleledelsen at det var en omdisponering.

Elever i vitneboksen

Arbeidstilsynet mener at Bergvall ble utsatt for trakassering, og at skoleledelsen handlet i strid med Arbeidsmiljøloven på flere punkter, og blant annet ikke fulgte reglene for konflikthåndtering.

— Jeg mener at denne saken ikke har noen med elevenes klager å gjøre, eller det at chatter på nettet. Det som skjedde er en følge av den tidligere varslingen og konflikten med fylket.

Tilsynet varslet pålegg mot Laksevåg videregående skole, men fylkeskommunen har klaget påleggene inn til Direktoratet for Arbeidstilsynet, der saken fremdeles er til behandling.

Fylket mener at tilsynet er ukritisk og forutinntatt, og at rapporten er ensidig. I klagen hevdes det også at rapporten er heftet med alvorlige saksbehandlingsfeil.

Flere tidligere elever er innkalt som vitner i den fem dager lange rettssaken,

— Er du en spesielt streng lærer?

Bergvall ler for første gang.

— Nei. Virkelig, virkelig ikke Jeg har iallfall ikke fått elevene på Laksevåg til å la være å chatte i timen. Jeg får ikke engang mine egne døtre til å rydde rommet.

— Er du en vanskelig person?

— Det kan godt hende. Men denne saken startet med at jeg tok opp et problem. Dermed var skaden skjedd. Jeg ante ikke hva jeg satte i gang.

— Ville du gjort det samme igjen?

-Det var ikke et valg den gangen. Jeg gjorde det jeg trodde var riktig. Så var prosessen i gang.

Foto: TOR HØVIK

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent
BT anbefaler

– I Trondheim ønsker alle at alle skal lykkes. Jeg kan ikke si det samme om Bergen.

– Det er en del som trenger å reise og se hvordan ting blir gjort i andre klubber i Norge, sier Kåre Ingebrigtsen.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Her har eierne store planer: – Det skal bli det motsatte av Myrkdalen

  2. Trafikken flyter i Trengereidtunnelen igjen

  3. Folkehelseinstituttet bommet kraftig på smittetall i julen

  4. Syv nye smittede i Bergen

  5. Et nabolag på nåler

  6. Bir skal samle inn bergensernes matavfall. Disse stedene er først ute.