«Husbrann» var bål

Alarmen gikk da brannvesenet fikk melding om brann i enebolig.