• KØAR: Hyvinnstunnelen på E16 var stengt i om lag ein time i ettermiddag. Det skapte store køar på E16. MMS-FOTO: Nils Lokøen

Steinsprang stengte tunnel

Både Eikefetttunnelen på E39 og Hyvinngstunnelen på E16 er opna att.